Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit bit+

Dysperbit bit+ to gotowa do użycia wodna dyspersja asfaltowo-kauczukowa modyfikowana SBS.

 

Przeznaczenie:

IS 11 Klej do styropianu wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych podziemnych części budowli i posadzek na gruncie
IS 11 Klej do styropianu gruntowanie podłoży po rozcieńczeniu wodą od 1:1 do 1:2
IS 11 Klej do styropianu wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi
IS 11 Klej do styropianu renowacja i konserwacja pokryć dachowych
IS 11 Klej do styropianu wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy

Jego zalety:

IS 11 Klej do styropianu bezpieczny w kontakcie ze styropianem
IS 11 Klej do styropianu może być stosowany na suche i lekko wilgotne podłoże
IS 11 Klej do styropianu modyfikowany SBS
IS 11 Klej do styropianu o wysokiej zawartości asfaltu w wyrobie
IS 11 Klej do styropianu tiksotropowa konsystencja, nie spływa z powierzchni pionowych
IS 11 Klej do styropianu odporny na działanie czynników atmosferycznych

 

Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 5 h
 Odporność na deszcz: po ok. 5 h

Dostępny w opakowaniach 10 kg i 20 kg

Zużycie:

IS 11 Klej do styropianu ok. 0,2 kg/m2 przy gruntowaniu
IS 11 Klej do styropianu min. 0,8 kg/m2 przy gruntowaniu wełny mineralnej
IS 11 Klej do styropianu ok. 0,5 kg/m2/na warstwę przy pokryciach dachowych
IS 11 Klej do styropianu ok. 1,5 kg/m2/mm przy izolacji przeciwwilgociowej

 

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być czyste, suche lub matowo – wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Ściany fundamentowe powinny być otynkowane, a nowe tynki i betony wysezonowane. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione, musi być pozbawione zastoin wody. W przypadku renowacji pokryć papowych usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia,  istniejące pęcherze i/lub wybrzuszenia na papie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas. Masę aplikować szczotką dekarską lub natryskiem. Podłoże zagruntować rozcieńczonym wodą IZOCHEM DYSPERBIT bit+ w proporcji 1:1 do 1:2 (w zależności od chłonności podłoża).

APLIKACJA:
Wykonywanie izolacji podziemnych części budowli i posadzek na gruncie:
Po należytym wyschnięciu warstwy gruntującej nanosić masę bez rozcieńczania przynajmniej w 2 warstwach, tak aby sucha pozostałość miała minimum 1 mm grubości. Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu poprzedniej warstwy.

Konserwacja i renowacja pokryć papowych:
Na całą powierzchnię pokrycia dachowego nanosić co najmniej 2 warstwy masy, każdą następną po wyschnięciu poprzedniej. W miejscach styków połaci dachowej z kominem, przy kanałach i kominach wentylacyjnych etc. należy wtopić tkaninę zbrojącą, wywijając ją na odpowiednią wysokość. W celu wydłużenia żywotności powłoki zaleca się ostatnią, świeżą warstwę masy posypać posypką mineralną.

Wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych:
Rozprowadzić IZOCHEM DYSPERBIT bit+ pasami o szerokości zbliżonej do szerokości tkaniny zbrojącej, zaczynając od najniżej położonej części dachu. Grubość jednej równomiernie rozprowadzonej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm (optymalnie 0,6-0,7 mm). Na rozprowadzonej, świeżej warstwie należy wtopić, dokładnie dociskając, włókninę polipropylenową o gramaturze 60 g/m2 . Następnie pozostawić do wyschnięcia. Zakłady powinny mieć szerokość min. 10 cm, gdy długość wkładki nie przekracza 6m i ok. 20 cm gdy jest dłuższa. Na ułożonych pasach tkaniny należy przeciąć na krzyż i podkleić stosując IZOCHEM ROS REPERATOR /IZOCHEM RLP. Rozprowadzić taką ilość masy by uzyskać całkowite nasycenie tkaniny tą masą. Zaleca się kontynuowanie prac na warstwie zbrojonej nie wcześniej niż dnia następnego. W przypadku stosowania podwójnego zbrojenia należy nałożyć warstwę nasycającą włókninę, na niej po wysuszeniu warstwę masy asfaltowej. Następnie na jeszcze mokrą masę należy wtopić tkaninę polipropylenową siatkową o gramaturze 48 g/m2. Należy postępować analogicznie jak przy wtapianiu pierwszej tkaniny, zachowując oczywiście zasadę mijankowości spoin. Warstwę wykończeniową należy nanosić na

 

Do pobrania:

 

Odwiedź stronę producenta