Rozpuszczalnikowa masa do izolacji fundamentów IZOCHEM RDF

IZOCHEM RDF to masa asfaltowa stosowana przede wszystkim do wykonywanie bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części budowli

 

Jej zalety:

IS 11 Klej do styropianu modyfikowana SBS
IS 11 Klej do styropianu posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych
IS 11 Klej do styropianu odporna na wszystkie agresywne substancje występujące naturalnie w gruncie wg PN-EN 206-1
IS 11 Klej do styropianu tiksotropowa, nie spływa z powierzchni pionowych
IS 11 Klej do styropianu gotowa do użycia

 

Odporność na deszcz po ok. 12 h

Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw ok 24 h

Dostępny w opakowaniach  20 kg

Zużycie:

IS 11 Klej do styropianu ok. 0,7 kg/m2/warstwa ( ilość warstw: 2 )

 

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być czyste, suche, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Przy aplikacji na podłoża mineralne musi być zakończony proces wiązania cementu, a podłoże zagruntowane IZOCHEM RGB/RGB express. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas. W czasie chłodów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1 – 2 doby.

APLIKACJA:
Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie szczotką dekarską dwukrotnie, w odstępach minimum 24 godzinnych. Aplikować warstwę masy w ilości nie większej niż 0,7 kg/m2 Naniesienie zbyt grubych warstw IZOCHEM RDF może skutkować ściekaniem masy po pionowych powierzchniach, a w czasie silnego nasłonecznienia na powłoce mogą tworzyć się pęcherze. Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich (powyżej +5oC). Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia Przed użyciem dokładnie wymieszać.

 

Do pobrania:

Odwiedź stronę producenta