Rozpuszczalnikowy lepik do papy IZOCHEM RLP

RLP firmy IZOCHEM to lepik asfaltowy na bazie rozpuszczalników stosowana przede wszystkim do przyklejania papy i wykonywania powłok wodochronnych, gotowy do użycia na zimno.

Jego zalety:

IS 11 Klej do styropianu modyfikowana SBS

IS 11 Klej do styropianu bardzo dobra przyczepność do papy i zagruntowanych podłoży mineralnych

IS 11 Klej do styropianu doskonałe właściwości klejące

IS 11 Klej do styropianu odporny na słabe kwasy, zasady i agresywne związki obecne w gruncie

IS 11 Klej do styropianu konsystencja ułatwiająca aplikację

IS 11 Klej do styropianu gotowy do użycia

 

Szybki czas klejenia, przyczepność początkowa już po 6 h

Dostępny w opakowaniach 5 kg, 10 kg i 20 kg

Kolor czarny

 

Zużycie:

IS 11 Klej do styropianu ok. 0,6-1,0 kg/m2 klejenie pap

IS 11 Klej do styropianu ok. 0,6-1,0 kg/m2/warstwę izolacja przeciwwilgociowa

 

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być czyste, suche lub matowo – wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Ściany fundamentowe powinny być otynkowane, a nowe tynki i betony wysezonowane. Ubytki wyspoinować. Krawędzie zewnętrzne należy sfazować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety (wyokrąglenia). Podłoża mineralne zagruntować roztworem IZOCHEM RGB lub IZOCHEM RGB EXPRES.

W przypadku starych pokryć papowych usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejące pęcherze i wybrzuszenia przeciąć na krzyż i podkleić lepikiem IZOCHEM RLP.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas. Masę aplikować szczotką dekarską lub pacą. W czasie chłodów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1 – 2 doby.

APLIKACJA:
Klejenie pap asfaltowych ze sobą i do podłoża:
Nanieść lepik całopowierzchniowo na szerokość przyklejanej papy. Odczekać 15 – 20 minut, rozłożyć papę i docisnąć ją do masy. Brzegi zabezpieczyć istwami przed wywinięciem.

Wykonywanie bezspoinowych powłok wodochronnych:
Po należytym wyschnięciu roztworu gruntującego nałożyć 2 – 3 warstwy lepiku w ilości 0,6 – 1,0 kg/m2 na warstwę. Każdą kolejna warstwę aplikować prostopadle do poprzedniej. Łączne zużycie lepiku wynosi od 1,2 do 3,0 kg/m2 w zależności od warunków wodno-gruntowych. Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. Przed zastosowaniem zapoznać się z Kartą Techniczną wyrobu.

 

Do pobrania:

Odwiedź stronę producenta