MIDA FIX BASE giętkość -20℃

Papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS. Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej fundamentów oraz innych elementów podziemnych. Mocowanie metodą zgrzewania lub mechanicznie. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Opis produktu:

Asfaltowa papa podkładowa stosowana podczas budowania nowych i renowacji starych dachów oraz do izolacji poziomych i pionowych fundamentów i płyt fundamentowych. Zaimpregnowana osnowa z włókniny poliestrowej o odpowiednio wysokiej gramaturze, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Kombinacja taka powoduje, że papa MIDA FIX BASE charakteryzuje się wysoką elastycznością, wytrzymałością na zerwanie, niską wrażliwością na warunki atmosferyczne podczas aplikacji oraz odpornością na bardzo niskie temperatury.

Przeznaczenie:

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych, a szczególnie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom i drganiom. Za pomocą tego materiału w układach wielowarstwowych uzyskuje się bardzo trwałą podkładową warstwę pokrycia dachowego z wieloletnią gwarancją eksploatacji dachu. Do wykonywania izolacji wodochronnych fundamentów, płyt fundamentowych oraz innych elementów podziemnych narażonych na działanie wilgoci. Nie zaleca się jako pokrycie i izolacja jednowarstwowa.

Aplikacja:

Papę mocuje się za pomocą palnika gazowego metodą zgrzewania lub za pomocą łączników mechanicznych. Wykonanie hydroizolacji powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego zastosowania wg polskich przepisów budowlanych oraz zgodnie z instrukcją montażu pap termozgrzewalnych TechnoNICOL Sp. z o.o. 

Magazynowanie, przechowywanie:
Mieszanka bitumiczna, która jest głównym komponentem papy posiada ściśle określone właściwości termoplastyczne mogące ulec nieodwracalnym zmianom na skutek
nieodpowiednich warunków eksploatacji. Dlatego należy:
• magazynować papę w temp. od +5 °C do + 30 °C;
• nie rozwijać, gdy temp. rolki jest niższa niż +5 °C;
• unikać nadmiernego zawilgocenia papy;
• unikać wystawiania papy na wpływ promieni słonecznych;
• przechowywać i transportować rolki papy na paletach w pozycji pionowej, w jednej warstwie;
• rozładowywać i załadowywać rolki papy ręcznie w celu uniknięcia uszkodzenia

   
Dane techniczne:  
   
Rodzaj asfaltu modyfikowany SBS
Rodzaj osnowy włóknina poliestrowa
Posypka drobnoziarnista
Wady widoczne brak wad
Długość ≥ 10,0 m
Szerokość ≥ 0,99 m
Prostoliniowość 10 mm na 5 m długości
Grubość 2,6 ± 0,2 mm
Przyczepność posypki 15 ± 15 %
Przenikanie pary wodnej µ=20 000
Stabilność wymiarowa ≤ 0,5 %
Ilość rolek na palecie 25 szt.
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥ 100 °C
Odporność na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)
Reakcja na ogień Klasa E
Wodoszczelność 60 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie  
–  wzdłuż 600 ± 150 N/50mm
–  w poprzek 500 ± 150 N/50mm
Wydłużenie przy rozciąganiu:  
–  wzdłuż (40 ± 15) %
–  w poprzek (40 ± 15) %
Odporność na obciążenie statyczne 20 kg (met. B)
Odporność na uderzenie 1200 mm (met. A)
Wytrzymałość na rozdzieranie:  
–  wzdłuż 200 ± 100 N
–  w poprzek 200 ± 100 N
Wytrzymałość złącza na ścinanie:  
–  zakład podłużny 600 ± 200 N/50mm
–  zakład poprzeczny 400 ± 200 N/50mm
Trwałość: wodoszczelność po sztucznym starzeniu, po działaniu chemikaliów 60 kPa
Giętkość ≤-20 °C
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Odwiedź stronę producenta