MIDA FIX TOP PV S5 giętkość -25℃

Papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS. Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów. Mocowanie metodą zgrzewania lub mechanicznie. Można stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Opis produktu: 

Asfaltowa papa wierzchniego krycia stosowana podczas budowania nowych i renowacji starych dachów. Zaimpregnowana osnowa z włókniny poliestrowej o odpowiednio wysokiej gramaturze, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna warstwa pokryta jest trwałą gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego, natomiast wewnętrzna – łatwotopliwą folią z tworzywa sztucznego. Kombinacja taka powoduje, że papa MIDA FIX TOP PV S5 charakteryzuje się wysoką odpornością na efekty starzenia oraz elastycznością i odpornością na bardzo niskie temperatury.

Przeznaczenie:

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów. Do stosowania jako pokrycie jednowarstwowe. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych, a szczególnie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom i drganiom. Za pomocą tego materiału w układach jedno i wielowarstwowych uzyskuje się bardzo trwałą wierzchnią warstwę pokrycia dachowego z wieloletnią gwarancją eksploatacji dachu.

Aplikacja:

Papę mocuje się za pomocą palnika gazowego metodą zgrzewania lub za pomocą łączników mechanicznych. Wykonanie hydroizolacji powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego zastosowania wg polskich przepisów budowlanych oraz zgodnie z instrukcją montażu pap termozgrzewalnych.

Magazynowanie, przechowywanie:
Mieszanka bitumiczna, która jest głównym komponentem papy posiada ściśle określone właściwości termoplastyczne mogące ulec nieodwracalnym zmianom na skutek
nieodpowiednich warunków eksploatacji. Dlatego należy:
• magazynować papę w temp. od +5 °C do + 30 °C;
• nie rozwijać, gdy temp. rolki jest niższa niż +5 °C;
• unikać nadmiernego zawilgocenia papy;
• unikać wystawiania papy na wpływ promieni słonecznych;
• przechowywać i transportować rolki papy na paletach w
pozycji pionowej, w jednej warstwie;
• rozładowywać i załadowywać rolki papy ręcznie w celu
uniknięcia uszkodzenia.

   
Dane techniczne:  
   
Rodzaj asfaltu modyfikowany SBS
Rodzaj osnowy włóknina poliestrowa
Posypka gruboziarnista
Wady widoczne brak wad
Długość ≥ 7,5 m
Szerokość ≥ 0,99 m
Prostoliniowość 10 mm na 5 m
Grubość 5,2 ± 0,2 mm
Przyczepność posypki 15 ± 15 %
Przenikanie pary wodnej µ=20 000
Stabilność wymiarowa ≤ 0,5 %
Ilość rolek na palecie 20 szt.
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥ 100 °C
Odporność na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)
Reakcja na ogień Klasa E
Wodoszczelność 10 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie  
–  wzdłuż 1000 ± 300 N/50mm
–  w poprzek 900 ± 300 N/50mm
Wydłużenie przy rozciąganiu:  
–  wzdłuż (50 ± 20) %
–  w poprzek (50 ± 20) %
Odporność na obciążenie statyczne 20 kg (met. A)
Odporność na uderzenie 1000 mm (met. A)
Wytrzymałość na rozdzieranie:  
–  wzdłuż 350 ± 150 N
–  w poprzek 350 ± 150 N
Wytrzymałość złącza na oddzieranie:  
–  wzdłuż 100 ± 50 N/50mm
–  w poprzek 150 ± 50 N/50mm
Wytrzymałość złącza na ścinanie:  
–  zakład podłużny 800 ± 300 N/50mm
–  zakład poprzeczny 900 ± 300 N/50mm
Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (+100 ± 10) °C
Giętkość ≤-25 °C
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Odwiedź stronę producenta