MIDA REMONT SUPER giętkość -20℃

Papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS. Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów. Papa remontowa, samowentylująca. Mocowanie: metodą zgrzewania (pasy bitumu na spodniej stronie). Można stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Opis produktu:

Asfaltowa zgrzewalna papa jednowarstwowa wierzchniego krycia. Zaimpregnowana osnowa z włókniny poliestrowej o odpowiednio wysokiej gramaturze – 200 [g/m2 ], pokryta jest po obu stronach odpowiedniej grubości, niezbędnej do prawidłowej pracy papy jednowarstwowej, wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna warstwa pokryta jest trwałą posypką z łupka mineralnego, natomiast wewnętrzna wentylowana – łatwotopliwą cienką folią polimerową. W dolnej części na materiał bitumiczny zostały naniesione odpowiedniej szerokości paski piasku drobnoziarnistego, a podczas zgrzewania tworzy się sieć kanałów, które pozwalają na przemieszczanie się pary wodnej podgrzanej w sposób naturalny (nasłonecznienie dachu) oraz wilgoci znajdującej się w starym pokryciu dachowym. Aby umożliwić wydostanie się tej pary wodnej i w ten sposób osuszyć cały system, pod papę należy zamontować kominki wentylacyjne. Taki system sprawia, że pod pokryciem dachowym nie tworzą się bąble i częstotliwość przeprowadzania remontów dachu jest znacznie zmniejszona. Papa nie zawiera substancji niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt.

Przeznaczenie:

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów. Do stosowania jako pokrycie jednowarstwowe. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych, a szczególnie tam, gdzie istniejące pokrycie jest zawilgocone. Za pomocą tego materiału w układach jedno i wielowarstwowych uzyskuje się bardzo trwałą wierzchnią warstwę pokrycia dachowego z wieloletnią gwarancją eksploatacji dachu.

Aplikacja:

Papę mocuje się za pomocą palnika gazowego metodą zgrzewania. Wykonanie hydroizolacji powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego zastosowania wg polskich przepisów budowlanych oraz zgodnie z instrukcją montażu pap termozgrzewalnych.

Magazynowanie, przechowywanie:
Mieszanka bitumiczna, która jest głównym komponentem papy posiada ściśle określone właściwości termoplastyczne mogące ulec nieodwracalnym zmianom na skutek nieodpowiednich warunków eksploatacji. Dlatego należy:
• magazynować papę w temp. od +5 °C do + 30 °C;
• nie rozwijać, gdy temp. rolki jest niższa niż +5 °C;
• unikać nadmiernego zawilgocenia papy;

   

Dane techniczne:

 
   
Rodzaj asfaltu modyfikowany SBS
Rodzaj osnowy włóknina poliestrowa
Posypka gruboziarnista
Wady widoczne brak wad
Długość ≥ 5,0 m
Szerokość ≥ 0,99 m
Prostoliniowość 10 mm na 5 m
Grubość 5,2 ± 0,2 mm
Przyczepność posypki 15 ± 15 %
Przenikanie pary wodnej µ=20 000
Stabilność wymiarowa ≤ 0,5 %
Ilość rolek na palecie 28 szt.
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥ 100 °C
Odporność na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)
Reakcja na ogień Klasa E
Wodoszczelność 10 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie  
–  wzdłuż 800 ± 100 N/50mm
–  w poprzek 600 ± 100 N/50mm
Wydłużenie przy rozciąganiu:  
–  wzdłuż (40 ± 10) %
–  w poprzek (40 ± 10) %
Odporność na obciążenie statyczne 20 kg (met. A)
Odporność na uderzenie 1000 mm (met. A)
Wytrzymałość złącza na ścinanie:  
–  zakład podłużny 500 ± 200 N/50mm
–  zakład poprzeczny 700 ± 200 N/50mm
Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (+100 ± 10) °C
Giętkość ≤  -20 °C
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Odwiedź stronę producenta