MIDA SELF BASE GV S3 giętkość -20℃

Papa asfaltowa na osnowie z welonu szklanego, modyfikowana SBS. Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej fundamentów oraz innych elementów podziemnych. Mocowanie: przyklejanie. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Opis produktu:

Asfaltowa papa podkładowa, samoprzylepna stosowana podczas budowania nowych i renowacji starych dachów oraz do izolacji poziomych i pionowych fundamentów i płyt fundamentowych. Zaimpregnowana osnowa z welonu szklanego o odpowiednio wysokiej gramaturze, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna warstwa papy pokryta jest trwałą drobnoziarnistą posypką, natomiast wewnętrzna-samoprzylepna, pokryta jest łatwozrywalną folią silikonowaną. Kombinacja taka powoduje, że papa MIDA SELF BASE GV S3 charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością oraz zachowuje elastyczność w skrajnych temperaturach.

Przeznaczenie:

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych. Stosuje się ją w szczególności w przypadkach, gdy podłoże pod pokrycia dachowe nie pozwala na używanie otwartego ognia. Do wykonywania izolacji wodochronnych fundamentów, płyt fundamentowych oraz innych elementów podziemnych narażonych na działanie wilgoci. Nie zaleca się jako pokrycie i izolacja jednowarstwowa.

Aplikacja:

Do przyklejenia papy do podłoża wystarczy zerwać folię silikonowaną i przykleić papę na przygotowane suche podłoże. Wymagana minimalna temperatura pracy z daną papą wynosi +5°С, ale przy takiej temperaturze należy dodatkowo podgrzewać papę suszarką budowlaną. Optymalna temperatura pracy z papą wynosi + 15°С. Wykonanie hydroizolacji powinno odbywać się zgodnie dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego zastosowania wg polskich przepisów budowlanych oraz zgodnie z instrukcją montażu pap termozgrzewalnych

Magazynowanie, przechowywanie:
Mieszanka bitumiczna, która jest głównym komponentem papy posiada ściśle określone właściwości termoplastyczne mogące ulec nieodwracalnym zmianom na skutek nieodpowiednich warunków eksploatacji. Dlatego należy:
• magazynować papę w temp. od +5 °C do + 30 °C;
• nie rozwijać, gdy temp. rolki jest niższa niż +5 °C;
• unikać nadmiernego zawilgocenia papy;
• unikać wystawiania papy na wpływ promieni słonecznych;
• przechowywać i transportować rolki papy na paletach w pozycji pionowej, w jednej warstwie;
• rozładowywać i załadowywać rolki papy ręcznie w celu uniknięcia uszkodzenia.

   
Dane techniczne:  
   
Rodzaj asfaltu modyfikowany SBS
Rodzaj osnowy welon szklany
Posypka drobnoziarnista
Wady widoczne brak wad
Długość ≥ 10,0 m
Szerokość ≥ 0,99 m
Prostoliniowość 10 mm na 5 m długości
Grubość 2,7 ± 0,2 mm
Przyczepność posypki 15 ± 15 %
Przenikanie pary wodnej µ=20 000
Stabilność wymiarowa ≤ 0,5 %
Ilość rolek na palecie 23 szt.
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥ 85 °C
Odporność na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)
Reakcja na ogień Klasa E
Wodoszczelność 60 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie  
–  wzdłuż 450 ± 150 N/50mm
–  w poprzek 300 ± 150 N/50mm
Wydłużenie przy rozciąganiu:  
–  wzdłuż (4 ± 2) %
–  w poprzek (4 ± 2) %
Odporność na obciążenie statyczne 5 kg (met. B)
Odporność na uderzenie 500 mm (met. A)
Wytrzymałość złącza na ścinanie:  
–  zakład podłużny 400 ± 150 N/50mm
–  zakład poprzeczny 250 ± 100 N/50mm
Trwałość: wodoszczelność po sztucznym starzeniu, po działaniu chemikaliów 60 kPa
Giętkość ≤-10 °C
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Odwiedź stronę producenta