MIDA STANDARD PV S3 giętkość -10℃

Papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS. Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej fundamentów oraz innych elementów podziemnych. Mocowanie metodą zgrzewania lub mechanicznie. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Opis produktu:

Asfaltowa papa podkładowa stosowana podczas budowania nowych i renowacji starych dachów oraz do izolacji poziomych i pionowych fundamentów i płyt fundamentowych. Zaimpregnowana osnowa z włókniny poliestrowej o odpowiednio wysokiej gramaturze, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna i wewnętrzna warstwa papy pokryte są – łatwotopliwą folią z tworzywa sztucznego. Kombinacja taka powoduje, że papa MIDA STANDARD PV S3 charakteryzuje się wysoką ekonomicznością podczas montażu (mniejsze zużycie gazu), niską wrażliwością na warunki atmosferyczne podczas aplikacji oraz elastycznością i odpornością na bardzo niskie temperatury.

Przeznaczenie:

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych, a szczególnie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom i drganiom. Za pomocą tego materiału w układach wielowarstwowych uzyskuje się bardzo trwałą podkładową warstwę pokrycia dachowego z wieloletnią gwarancją eksploatacji dachu. Do wykonywania izolacji wodochronnych fundamentów, płyt fundamentowych oraz innych elementów podziemnych narażonych na działanie wilgoci. Nie zaleca się jako pokrycie i izolacja jednowarstwowa.

Aplikacja:

Papę mocuje się za pomocą palnika gazowego metodą zgrzewania lub za pomocą łączników mechanicznych. Wykonanie hydroizolacji powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego zastosowania wg polskich przepisów budowlanych oraz zgodnie z instrukcją montażu pap termozgrzewalnych TechnoNICOL Sp. z o.o.

Magazynowanie, przechowywanie:
Mieszanka bitumiczna, która jest głównym komponentem papy posiada ściśle określone właściwości termoplastyczne mogące ulec nieodwracalnym zmianom na skutek nieodpowiednich warunków eksploatacji. Dlatego należy:
• magazynować papę w temp. od +5 °C do + 30 °C;
• nie rozwijać, gdy temp. rolki jest niższa niż +5 °C;
• unikać nadmiernego zawilgocenia papy;
• unikać wystawiania papy na wpływ promieni słonecznych;
• przechowywać i transportować rolki papy na paletach w pozycji pionowej, w jednej warstwie;
• rozładowywać i załadowywać rolki papy ręcznie w celu uniknięcia uszkodzenia.

   
Dane techniczne:  
   
Rodzaj asfaltu modyfikowany SBS
Rodzaj osnowy włóknina poliestrowa
Posypka folia
Wady widoczne brak wad
Długość ≥ 15,0 m
Szerokość ≥ 0,99 m
Prostoliniowość 10 mm na 5 m długości
Gramatura 3,0 ± 0,25 kg/m2
Przyczepność posypki
Przenikanie pary wodnej µ=20 000
Stabilność wymiarowa ≤ 0,5 %
Ilość rolek na palecie 23 szt.
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥ 85 °C
Odporność na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)
Reakcja na ogień Klasa E
Wodoszczelność 60 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie  
–  wzdłuż 600 -150/+250 N/50mm
–  w poprzek 400 -150/+200 N/50mm
Wydłużenie przy rozciąganiu:  
–  wzdłuż (50 ± 20) %
–  w poprzek (50 ± 20) %
Odporność na obciążenie statyczne 15 kg (met. B)
Odporność na uderzenie 1000 mm (met. A)
Wytrzymałość na rozdzieranie:  
–  wzdłuż 200 ± 100 N
–  w poprzek 200 ± 100 N
Wytrzymałość złącza na ścinanie:  
–  zakład podłużny 500 ± 250 N/50mm
–  zakład poprzeczny 300 ± 150 N/50mm
Trwałość: wodoszczelność po sztucznym starzeniu, po działaniu chemikaliów 60 kPa
Giętkość ≤ -10 °C
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Odwiedź stronę producenta