MIDA STANDARD V70 S30 giętkość -10℃

Papa asfaltowa na osnowie z welonu szklanego, modyfikowana SBS. Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej fundamentów oraz innych elementów podziemnych. Mocowanie metodą zgrzewania. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Opis produktu:

Asfaltowa papa zgrzewalna stosowana do budowania nowych i renowacji starych dachów. Osnowa z welonu szklanego, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna strona papy pokryta jest łatwotopliwą folią polimerową. Taka budowa powoduje, że papa MIDA STANDARD V70 S30 charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne panujące w czasie aplikacji, jak również zwiększoną ekonomiką montażu (mniejsze zużycie gazów).

Przeznaczenie:

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć. Do izolacji
przeciwwilgociowej fundamentów, płyt fundamentowych oraz innych elementów podziemnych Mocowanie metodą zgrzewania. Nie stosować pod uprawy roślinne. Za pomocą tego materiału w układach wielowarstwowych uzyskuje się bardzo trwałą podkładową warstwę pokrycia dachowego z wieloletnią gwarancją eksploatacji dachu.

Aplikacja:

Papę mocuje się za pomocą palnika gazowego metodą zgrzewania. Wykonanie hydroizolacji powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego zastosowania wg polskich przepisów budowlanych oraz zgodnie z instrukcją montażu pap termozgrzewalnych TechnoNICOL Sp. z o.o. 

Magazynowanie, przechowywanie:
Mieszanka bitumiczna, która jest głównym komponentem papy posiada ściśle określone właściwości termoplastyczne mogące ulec nieodwracalnym zmianom na skutek nieodpowiednich warunków eksploatacji. Dlatego należy:
• magazynować papę w temp. od +5 °C do + 30 °C;
• nie rozwijać, gdy temp. rolki jest niższa niż +5 °C;
• unikać nadmiernego zawilgocenia papy;
• unikać wystawiania papy na wpływ promieni słonecznych;
• przechowywać i transportować rolki papy na paletach w pozycji pionowej, w jednej warstwie;
• rozładowywać i załadowywać rolki papy ręcznie w celu uniknięcia uszkodzenia.

   
Dane techniczne:  
   
Rodzaj asfaltu modyfikowany SBS
Rodzaj osnowy welon szklany
Posypka folia
Wady widoczne brak wad
Długość ≥ 15,0 m
Szerokość ≥ 0,99 m
Prostoliniowość 10 mm na 5 m długości
Gramatura 3,0 ± 0,25 kg/m2
Przyczepność posypki
Przenikanie pary wodnej µ=20 000
Stabilność wymiarowa ≤ 0,5 %
Ilość rolek na palecie 23 szt.
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥ 85 °C
Odporność na działanie ognia zewnętrznego Froof (t1)
Reakcja na ogień Klasa E
Wodoszczelność 60 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie  
–  wzdłuż 400 ± 200 N/50mm
–  w poprzek 250 ± 100 N/50mm
Wydłużenie przy rozciąganiu:  
–  wzdłuż (4 ± 2) %
–  w poprzek (4 ± 2) %
Odporność na obciążenie statyczne 5 kg (met. B)
Odporność na uderzenie 350 mm (met. A)
Wytrzymałość na rozdzieranie:  
–  wzdłuż 100 ± 50 N
–  w poprzek 100 ± 50 N
Wytrzymałość złącza na ścinanie:  
–  zakład podłużny 400 ± 200 N/50mm
–  zakład poprzeczny 300 ± 200 N/50mm
Trwałość: wodoszczelność po sztucznym starzeniu, po działaniu chemikaliów 60 kPa
Giętkość ≤ -10 °C
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Odwiedź stronę producenta