MIDA ROOF PET giętkość -20℃

Asfaltowa papa wierzchniego krycia mocowana mechanicznie. Zaimpregnowana osnowa z włókniny poliestrowej o odpowiednio wysokiej gramaturze, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Dolna powierzchnia pokryta jest trwałą drobnoziarnistą posypką, górna piaskiem mineralnym. Papa nie zawiera substancji niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt.

Przeznaczenie:

Papa wierzchniego krycia stosowana również jako warstwa hydroizolacyjna pod blachodachówki oraz gonty bitumiczne. Można ją też stosować jako warstwę paroizolacyjną oraz hydro-wiatroizolację materiału termoizolacyjnego montowanego w systemach dachów spadowych. Papę mocuje się mechanicznie do podłoża za pomocą gwoździ. Gwoździe mocuje się w odległości ok. 5 cm od krawędzi papy a następnie przykrywa fragmentem sąsiadującej rolki papy. Odległość między gwoździami powinna wynosić 20-25 cm. Zakłady należy dodatkowo uszczelnić za pomocą lepiku. Zakład poprzeczny wynosi 150 mm a podłużny 100 mm. Podczas stosowania papy jako paroizolacji często układa się ją luźno, zgrzewa tylko w okolicy zakładek i obowiązkowo zakłada się na pionowe powierzchnie powyżej poziomu izolacji cieplnej.

Deklarowane parametry:

  WŁAŚCIWOŚCI WARTOŚCI
 Długość x Szerokość, m 15 x 1
 Grubość, mm 2.4 ± 0.1
 Odporność na spływanie,°C  ≥ 95
 Giętkość,°C £ -20
 Rodzaj osnowy włóknina poliestrowa
 Wytrzymałość na rozciąganie, N/50mm
 wzdłuż / w poprzek
500 ± 150  / 400 ± 200 
 Wydłużenie przy rozciąganiu, %
 wzdłuż / w poprzek
25 ± 15 / 40 ± 15
 Odporność na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)
 Reakcja na ogień Klasa E

Dokumenty do pobrania:

Odwiedź stronę producenta