Plaster P-180/2000

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, z asfaltu modyfikowanego SBS z dodatkami samoprzylepnymi. Strona wierzchnia pokryta jest folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia pokryta jest zdejmowalną folią silikonowaną.

Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy podkładowej w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych.

Sposób układania: papę należy kleić do prawidłowo przygotowanego podłoża wykorzystując właściwości samoprzylepne masy asfaltowej znajdującej się na spodniej stronie papy.

Warunki układania: papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy PLASTER P-180/2000 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie: rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.

 

Dane techniczne:

Długość (*) ≥ 10,0
Szerokość (*) ≥ 0,99 (1,00 ± 0,01)
Prostoliniowość odchyłka: ≤20 mm / 10 m lub proporcjonalnie dla innych długości
Grubość 2,6 ± 0,2
Wodoszczelność wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
Reakcja na ogień klasa E
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca  
-kierunek wzdłuż, 900 ± 200
-kierunek w poprzek 700 ± 200
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie  
-kierunek wzdłuż, 50 ± 15
-kierunek w poprzek 50 ± 15
Giętkość w niskiej temperaturze -25 /Æ30 mm
Odporność na spływanie 100
Przenikanie pary wodnej µ=20 000
Wytrzymałość na odrywanie:  
–  papy od płyt styropianowych ≥ 100
– papy od płyt styropianowych po działaniu temp. 70ºC/24h ≥ 150
– papy od płyt styropianowych po działaniu wody 20ºC/24h ≥ 100
Siła oddzierająca papę od płyt styropianowych ≥ 15

 

Odwiedź stronę producenta