Powłokowa renowacja dachów IZOCHEM WMP

IZOCHEM WMP to tworząca powłokę płynna masa polimerowo-bitumiczna modyfikowana SBS do renowacji dachów i wykonywania powłok wodoszczelnych.

 

Przeznaczenie:

IS 11 Klej do styropianu renowacja i konserwacja pokryć dachowych
IS 11 Klej do styropianuwykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi
IS 11 Klej do styropianu wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy

Jego zalety:

IS 11 Klej do styropianu bezpieczny w kontakcie ze styropianem
IS 11 Klej do styropianu może być stosowany na suche i lekko wilgotne podłoże
IS 11 Klej do styropianu modyfikowany SBS
IS 11 Klej do styropianu o wysokiej zawartości asfaltu w wyrobie
IS 11 Klej do styropianu tiksotropowa konsystencja, nie spływa z powierzchni pionowych
IS 11 Klej do styropianu odporny na działanie czynników atmosferycznych

 

Dostępny w opakowaniach  20 kg

 

Zużycie:

IS 11 Klej do styropianu ok. 0,2 kg/m² przy gruntowaniu
IS 11 Klej do styropianu ok. 0,5 kg/m²/na warstwę w pokryciach dachowych
IS 11 Klej do styropianuok. 2,5 kg/m² przy wtapianiu włóknin

 

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być czyste, suche lub matowo – wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku renowacji pokryć papowych usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia. Istniejące pęcherze i/lub wybrzuszenia na papie przeciąć na krzyż i podkleić stosując IZOCHEM ROS REPERATOR/ IZOCHEM RLP.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas. Masę aplikować szczotką dekarską lub natryskiem.

APLIKACJA:
Konserwacja i renowacja pokryć papowych:
Na całą powierzchnię pokrycia dachowego nanosić co najmniej 2 warstwy masy, każdą następną po wyschnięciu poprzedniej. W miejscach styków połaci dachowej z kominem, przy kanałach i kominach wentylacyjnych etc. należy wtopić tkaninę zbrojącą, wywijając ją na odpowiednią wysokość. W celu wydłużenia żywotności powłoki zaleca się ostatnią, świeżą warstwę masy posypać posypką mineralną.

Wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych:
Rozprowadzić IZOCHEM WMP pasami o szerokości zbliżonej do szerokości tkaniny zbrojącej, zaczynając od najniżej położonej części dachu. Grubość jednej równomiernie rozprowadzonej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm (optymalnie 0,6-0,7 mm). Na rozprowadzonej, świeżej warstwie należy wtopić, dokładnie dociskając, włókninę polipropylenową o gramaturze 60 g/m2 . Następnie pozostawić do wyschnięcia. Zakłady powinny mieć szerokość min. 10 cm, gdy długość wkładki nie przekracza 6m i ok. 20 cm gdy jest dłuższa. Na ułożonych pasach tkaniny należy rozprowadzić taką ilość masy by uzyskać całkowite nasycenie tkaniny tą masą. Zaleca się kontynuowanie prac na warstwie zbrojonej nie wcześniej niż dnia następnego. W przypadku stosowania podwójnego zbrojenia należy nałożyć warstwę nasycającą włókninę, na niej po wysuszeniu warstwę masy asfaltowej. Następnie na jeszcze mokrą masę należy wtopić tkaninę polipropylenową siatkową o gramaturze 48 g/m2. Podłoże zagruntować rozcieńczonym wodą IZOCHEM WMP w proporcji 1:1 do 1:2 (w zależności od chłonności podłoża). Należy postępować analogicznie jak przy wtapianiu pierwszej tkaniny, zachowując zasadę mijankowości spoin. Warstwę wykończeniową należy nanosić na tkaninę fragmentami, a następnie bezpośrednio po posmarowaniu, w celu zwiększenia odporności mechanicznej i odporności na promienie UV, posypywać posypką mineralną. 

 

Do pobrania:

Odwiedź stronę producenta