PRIMAGLAS G200 S4 giętkość -15℃

Papa asfaltowa na osnowie z tkaniny szklanej, modyfikowana SBS. Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej fundamentów oraz innych elementów podziemnych. Mocowanie metodą zgrzewania lub mechanicznie. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Opis produktu:

Asfaltowa papa podkładowa stosowana podczas budowania nowych i renowacji starych dachów. Zaimpregnowana osnowa z tkaniny szklanej o odpowiednio wysokiej gramaturze, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna warstwa pokryta jest trwałą drobnoziarnistą posypką, natomiast wewnętrzna – łatwotopliwą folią z tworzywa sztucznego. Kombinacja taka powoduje, że papa PRIMAGLAS G200 S4 charakteryzuje się wysoką odpornością na efekty starzenia oraz elastycznością i odpornością na bardzo niskie temperatury.

Przeznaczenie:

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych, a szczególnie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom i drganiom. Za pomocą tego materiału w układach wielowarstwowych uzyskuje się bardzo trwałą podkładową warstwę pokrycia dachowego z wieloletnią gwarancją eksploatacji dachu. Do wykonywania izolacji wodochronnych fundamentów, płyt fundamentowych oraz innych elementów podziemnych narażonych na działanie wilgoci. Nie zaleca się jako pokrycie i izolacja jednowarstwowa.

Aplikacja:

Papę mocuje się za pomocą palnika gazowego metodą zgrzewania lub za pomocą łączników mechanicznych. Wykonanie hydroizolacji powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego zastosowania wg polskich przepisów budowlanych oraz zgodnie z instrukcją montażu pap termozgrzewalnych TechnoNICOL Sp. z o.o.

Magazynowanie, przechowywanie:
Mieszanka bitumiczna, która jest głównym komponentem papy posiada ściśle określone właściwości termoplastyczne mogące ulec nieodwracalnym zmianom na skutek nieodpowiednich warunków eksploatacji. Dlatego należy:
• magazynować papę w temp. od +5 °C do + 30 °C;
• nie rozwijać, gdy temp. rolki jest niższa niż +5 °C;
• unikać nadmiernego zawilgocenia papy;
• unikać wystawiania papy na wpływ promieni słonecznych;
• przechowywać i transportować rolki papy na paletach w pozycji pionowej, w jednej warstwie;
• rozładowywać i załadowywać rolki papy ręcznie w celu uniknięcia uszkodzenia.

   
Dane techniczne:  
   
Rodzaj asfaltu modyfikowany SBS
Rodzaj osnowy tkanina szklana
Posypka drobnoziarnista
Wady widoczne brak wad
Długość ≥ 10,0 m
Szerokość ≥ 0,99 m
Prostoliniowość 10 mm na 5 m długości
Grubość 4,0 ± 0,2 mm
Przyczepność posypki 15 ± 15 %
Przenikanie pary wodnej µ=20 000
Stabilność wymiarowa ≤ 0,5 %
Ilość rolek na palecie 20 szt.
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥ 90 °C
Odporność na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)
Reakcja na ogień Klasa E
Wodoszczelność 60 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie  
–  wzdłuż 1500 ± 500 N/50mm
–  w poprzek 2000 ± 500 N/50mm
Wydłużenie przy rozciąganiu:  
–  wzdłuż (9 ± 7) %
–  w poprzek (9 ± 7) %
Odporność na obciążenie statyczne 15 kg (met. B)
Odporność na uderzenie 2000 mm (met. A)
Wytrzymałość na rozdzieranie:  
–  wzdłuż 600 ± 200 N
–  w poprzek 300 ± 150 N
Wytrzymałość złącza na ścinanie:  
–  zakład podłużny 1000 ± 200 N/50mm
–  zakład poprzeczny 1200 ± 200 N/50mm
Trwałość: wodoszczelność po sztucznym starzeniu, po działaniu chemikaliów 60 kPa
Giętkość ≤ -15 °C
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Odwiedź stronę producenta