SOPRALENE STICK 30 DUO

SOPRALENE STICK 30 DUO jest papą podkładową, samoprzylepną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych.

Wierzchnia strona pokryta jest folią termotopliwą, a spodnia strona pokryta usuwalną folią zabezpieczającą.

SOPRALENE STICK 30 DUO jest samoprzylepną papą podkładową w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych na podłożu z polistyrenu EPS, XPS, PIR, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne. Jest także izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną części podziemnych budynków.

Montaż:

SOPRALENE STICK 30 DUO mocuje się spodnią stroną do zagruntowanego podłoża (dotyczy podłoża betonowego i drewnianego, podłoża z polistyrenu EPS, XPS, PIR nie ma konieczności gruntować), rozwijając i usuwając folię zabezpieczającą. Następnie należy ją docisnąć do podłoża nie dopuszczając do zamknięcia powietrza i powstania pęcherzy. Zalecana temperatura układania minimum +10ºC. W niższych temperaturach wymagana jest aktywacja termiczna. Papa musi być dodatkowo zamocowana mechanicznie na podłożu o nachyleniu >20%.

Dane techniczne:

Osnowa: kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych

Masa asfaltowa: bitum modyfikowany elastomerem SBS

Grubość: 3,0 mm (± 0,2 mm)

Strona wierzchnia: folia termotopliwa

Strona spodnia: usuwalna folia zabezpieczająca

Zakład podłużny: 100 mm (20 mm zakład samoprzylepny, 80 mm zakład zgrzewalny)

Wymiary rolki: *7,5 x 1,0 m

Waga rolki: ok. 28 kg

Pakowanie: na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folią

Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%

Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu. W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią.

W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.

Odporność na działanie ognia zewnętrznego: * FROOF (t1)
Odporność na przerastanie korzeni: NPD 
Wytrzymałość złączy na oddzieranie (MDV): NPD 
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze po starzeniu (MLV): 90 ºC
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu: wodoszczelna 
Odporność na obciążenie statyczne – met. B (MLV): NPD 
Reakcja na ogień:
Wodoszczelność:  wodoszczelna przy 400 kPa
Odporność na uderzenie – met. A (MLV): NPD 
Wytrzymałość złączy na ścinanie (MDV): NPD 
Giętkość w niskiej temperaturze: (MDV) ≤ -30 ºC, (MLV) -30 ºC
Maksymalna siła rozciągająca (MDV): wzdłuż ≥ 1000 N/50 mm, w poprzek ≥ 1000 N/50 m 
Wydłużenie (MDV): wzdłuż ≥ 3,5 %, w poprzek ≥ 3,5 %
Odporność na obciążenie statyczne – met. A (MDV): NPD 
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) (MDV): NPD 
Substancje niebezpieczne:** *** nie zawiera

* Zapis Froof(t1) wynika stąd, że dla samego wyrobu właściwość użytkowa nie może być określona bazując na normie PN-ENV 1187 (Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy) i PN-EN 13501-5 (Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy).

Właściwość jest określona jako Broof(t1) dla przekrycia dachowego z udziałem wymienionego wyrobu.

W kwestii stosownych raportów klasyfikacyjnych reakcji na działanie ognia zewnętrznego przekryć dachowych Broof(t1), należy skontaktować się z Działem Technicznym SOPREMA.

** produkt nie zawiera azbestu oraz związków smoły

*** w sytuacji gdy nie ma europejskiej metody badawczej, deklarowanie nie może być podane. Informacje muszą być zgodne z lokalnymi wymogami prawa

MDV – wartość deklarowana przez producenta łącznie z deklarowaną tolerancją

MLV – Wartość graniczna producenta, może być wartością minimalną lub maksymalną, zgodnie z ustaleniami dla właściwości wyrobów.

NPD – właściwość użytkowa jest nieokreślana

 

Odwiedź stronę producenta