SOPRASTICK

SOPRASTICK jest papą podkładową, zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.
Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych.
Wierzchnia strona pokryta jest folią termotopliwą, a spodnia strona pokryta usuwalną folią zabezpieczającą.

SOPRASTICK jest samoprzylepną papą podkładową w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne na podłożu z polistyrenu EPS i XPS.

Montaż:

SOPRASTICK mocuje się spodnią stroną do zagruntowanego podłoża (dotyczy podłoża betonowego i drewnianego, podłoża z polistyrenu EPS i XPS nie należy gruntować), rozwijając i usuwając folię zabezpieczającą. Następnie należy ją docisnąć do podłoża nie dopuszczając do zamknięcia powietrza i powstania pęcherzy. Zalecana temperatura układania minimum +10ºC. W niższych temperaturach wymagana jest aktywacja termiczna. Papa musi być dodatkowo zamocowana mechanicznie na podłożu o nachyleniu >20%.

Dane techniczne:

Osnowa:  kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych
Masa asfaltowa: bitum modyfikowany elastomerem SBS
Grubość: 2,5 mm (± 0,2 mm)
Strona wierzchnia: folia termotopliwa
Strona spodnia: usuwalna folia zabezpieczająca
Zakład podłużny: 80 mm (40 mm zakład samoprzylepny, 40 mm zakład zgrzewalny)

Wymiary rolki:* 10,0 x 1,0 m
Waga rolki: ok. 28 kg
Pakowanie na paletach: w pozycji pionowej, zabezpieczone folią

* Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu.
W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią.
W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.

Odporność na działanie ognia zewnętrznego:* FROOF (t1) 
Reakcja na ogień:
Wodoszczelność: wodoszczelna 
Maksymalna siła rozciągająca (MDV): wzdłuż 550 ± 100 N/50 mm, w poprzek 400 ± 100 N/50 mm
Wydłużenie (MDV): wzdłuż 30 ± 10 %, w poprzek 30 ± 10 %
Odporność na przerastanie korzeni: NPD 
Odporność na obciążenie statyczne – met. A (MLV): 15 kg 
Odporność na uderzenie – met. A (MLV): 600 mm 
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) (MDV): ≥150 N 
Wytrzymałość złączy na oddzieranie (MDV): NPD 
Wytrzymałość złączy na ścinanie (MDV): NPD 
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze po starzeniu (MLV): 80 ºC 
Giętkość w niskiej temperaturze (MDV) -20 ºC, (MLV) -16 ºC
Substancje niebezpieczne: ** *** nie zawiera 

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: 90 ºC

Stabilność wymiarów: ≤ 0,4 %

* Zapis Froof(t1) wynika stąd, że dla samego wyrobu właściwość użytkowa nie może być określona bazując na normie PN-ENV 1187
(Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy) i PN-EN 13501-5 (Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania
ognia zewnętrznego na dachy).
Właściwość jest określona jako Broof(t1) dla przekrycia dachowego z udziałem wymienionego wyrobu.
W kwestii stosownych raportów klasyfikacyjnych reakcji na działanie ognia zewnętrznego przekryć dachowych Broof(t1), należy
skontaktować się z Działem Technicznym SOPREMA.
** produkt nie zawiera azbestu oraz związków smoły
*** w sytuacji gdy nie ma europejskiej metody badawczej, deklarowanie nie może być podane. Informacje muszą być zgodne z
lokalnymi wymogami prawa
MDV – wartość deklarowana przez producenta łącznie z deklarowaną tolerancją
MLV – Wartość graniczna producenta, może być wartością minimalną lub maksymalną, zgodnie z ustaleniami dla właściwości wyrobów.
NPD – właściwość użytkowa jest nieokreślana

Odwiedź stronę producenta