SOPREMA VAPRO VAP

Papa paroizolacyjna samoprzylepna SOPREMA VAPRO VAP jest produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę papy paroizolacyjnej samoprzylepnej SOPREMA VAPRO VAP stanowi tkanina szklana oraz folia aluminiowa. Wierzchnia strona papy paroizolacyjnej samoprzylepnej SOPREMA VAPRO VAP pokryta jest welonem z włókniny poliestrowej z nadrukami a spodnia strona samoprzylepna zabezpieczona jest usuwalną folią zabezpieczającą.

Papa paroizolacyjna samoprzylepna SOPREMA VAPRO VAP jest zarówno papą samoprzylepną, jak i mocowaną mechanicznie papą paroizolacyjną w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, samoprzylepnych, mocowanych mechanicznie lub klejonych, na podkładzie drewnianym, drewnopochodnym, betonowym i z blachy trapezowej, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

Papę paroizolacyjną samoprzylepną SOPREMA VAPRO VAP jako papę samoprzylepną mocuje się spodnią stroną do zagruntowanego podłoża, rozwijając i usuwając folię zabezpieczającą. Następnie, w trakcie montażu papy paroizolacyjnej samoprzylepnej SOPREMA VAPRO VAP należy ją docisnąć do podłoża nie dopuszczając do zamknięcia powietrza i powstania pęcherzy. Część samoprzylepną zakładu podłużnego 3 cm należy skleić, pozostałą część zakładu podłużnego 10 cm należy zgrzać. Zalecana temperatura układania papy paroizolacyjnej samoprzylepnej SOPREMA VAPRO VAP to minimum +10ºC (temperatura powietrza i podłoża). W niższych temperaturach wymagana jest aktywacja termiczna papy.

Jako papę do mocowania mechanicznego, papę paroizolacyjną samoprzylepną SOPREMA VAPRO VAP mocuje się spodnią stroną do podłoża, usuwając jedynie część folii ochronnej z zakładu podłużnego. Następnie układa się łączniki mechaniczne na linii mocowania mechanicznego i mocuje. Część samoprzylepną zakładu podłużnego 3 cm należy skleić, część zakładu 5 cm jest przeznaczona do zamocowania łączników mechanicznych, a pozostała część zakładu 5 cm należy zgrzać. Wierzchnia strona papy jest przystosowana do użycia klejów poliuretanowych i bitumicznych aplikowanych na zimno.

Nazwa SOPREMA VAPRO VAP
Osnowa włóknina szklana oraz folia aluminiowa
Masa asfaltowa bitum modyfikowany elastomerem SBS
Grubość 3,0 mm (± 5%)
Strona wierzchnia Welon z włókien poliestrowych
Strona spodnia usuwalna folia zabezpieczająca
Zakład podłużny 130 mm (30 mm zakład samoprzylepny, 50-100 mm zakład zgrzewalny)
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż ≥ 1000 N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek ≥ 1000 N/50 mm
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż ≥ 4 %
Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek ≥ 4 %
Giętkość w niskiej temperaturze (MDV) ≤ -15 ºC
Giętkość w niskiej temperaturze (MLV) ≤ -15 ºC
   
Wymiary rolki* 7,5 x 1,08 m
Waga rolki ok. 30 kg
Pakowanie na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folią
 

*Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%.
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu.
W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 10ºC, minimum 12 godzin przed montażem.

Dokumenty do pobrania:

Odwiedź stronę producenta