Styrpapa EPS 80, EPS 100, grafit, EPS 200

Płyty warstwowe STYRPAPA to płyty styropianowe EPS jednostronnie lub obustronnie oklejone papą podkładową, która stanowi warstwę umożliwiającą zamocowanie (dogrzanie) papy zgrzewalnej.

Płyty termoizolacyjne STYRPAPA produkowane są w następujących odmianach: STYRPAPA 80, STYRPAPA 100, STYRPAPA 100 EXTRA (grafit), STYRPAPA 200

Zastosowanie:

Izolacja termiczna pokryć dachowych na podłożach:

  • betonowych,
  • drewnianych,
  • z zaprawy cementowej,
  • z blach trapezowych,
  • na istniejących podłożach papowych.

Przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej dachów użytkowanych i nieużytkowanych, płaskich i spadzistych (o kącie nachylenia do 20°), nowych i remontowanych. Różnica pomiędzy odmianami płyt polega na zastosowaniu różnych rdzeni ze styropianu EPS.

Płyty mocuje się do podłoża za pomocą łączników mechanicznych lub przy użyciu kleju przeznaczonego do przyklejania styropianu (bitumiczne lub poliuretanowe). Klej należy nakładać bezpośrednio na podłoże. Powierzchnia podłoża powinna tworzyć równą płaszczyznę. 

Płyty STYRPAPA są laminowane (oklejane) jedno- lub dwustronnie asfaltową papą podkładową na osnowie z włókien szklanych, stanowiącą warstwę umożliwiającą dogrzanie warstw wierzchnich (papy zgrzewalne). Papa przyklejana jest do styropianu za pomocą jednoskładnikowego kleju poliuretanowego.

Wymiary płyt STYRPAPA:
– długość: 1000, 1500 lub 3000 mm
– szerokość: 500 lub 1000 mm
– grubość: 50 ÷ 300 mm ze stopniowaniem co 10 mm

Płyty mogą być produkowane jako płaskie lub ze stałym spadkiem. Krawędzie płyt mogą być gładkie lub frezowane. Mogą być również produkowane płyty o innej długości, po uzgodnieniu między Producentem i odbiorcą.

Właściwości:

Współczynnik przewodzenia ciepła:

STYRPAPA 80:  λ 0,038

STYRPAPA 100: λ 0,036

STYRPAPA 100 EXTRA (grafit): λ 0,031

STYRPAPA 200: λ 0,034

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, MPa:  ≥ 0,10

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24h w temp. +80 ⁰C i -20 ⁰C, MPa: ≥ 0,10
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24h przechowywania w wodzie: ≥ 0,10
Wytrzymałość na oddzieranie papy od styropianu, moment oddzierania, Nmm/mm: ≥ 20
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu, kPa:

STYRPAPA 80: ≥ 80

STYRPAPA 100: ≥ 100

STYRPAPA 100 EXTRA (grafit): ≥ 100

STYRPAPA 200:  ≥ 200
Klasyfikacja ogniowa w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego: BROOF (t1) i nierozprzestrzeniające ognia (NRO)

Odwiedź stronę producenta