Wodorozcieńczalny grunt anionowy IZOCHEM WGA

IZOCHEM WGA to wodorozcieńczalna asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa do stosowania na małonasiąkliwe podłoża.

 

Przeznaczenie:

IS 11 Klej do styropianu gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu wodą 1:1 do 1:2 – dla podłoży nienasiąkliwych
IS 11 Klej do styropianu gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu wodą 1:2 do 1:5 – dla podłoży nasiąkliwych
IS 11 Klej do styropianu wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

Jego zalety:

IS 11 Klej do styropianu posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych
IS 11 Klej do styropianu może być stosowany na suche i wilgotne podłoże
IS 11 Klej do styropianu jest bezrozpuszczalnikowy (bezpieczny w kontakcie ze styropianem)
IS 11 Klej do styropianu jest odporny na działanie czynników atmosferycznych
IS 11 Klej do styropianu bardzo wydajny

 

 Odporność na deszcz: po ok. 5 h

Dostępny w opakowaniach 10 L

Zużycie:

IS 11 Klej do styropianu ok. 0,2 l przy gruntowaniu
IS 11 Klej do styropianu ok. 1,5 l/m2/mm przy izolacji przeciwwilgociowej

 

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być czyste, suche lub matowo – wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Ściany fundamentowe wykonane z materiałów małogabarytowych powinny być otynkowane, a nowe tynki i betony wysezonowane. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione, musi być pozbawione zastoin wody. Dokładnie wymieszany preparat nakłada się na powierzchnie pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem. Do aplikacji natryskowej używać pompy np. GRACO GH833, ciśnienie 150-160 Bar, dysza 0,017-0,021”.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas. Masę aplikować szczotką dekarską lub natryskiem. Podłoże zagruntować rozcieńczonym wodą IZOCHEM WGA w proporcji 1:1 do 1:5 (w zależności od chłonności podłoża).

APLIKACJA:
Gruntowanie podłoża o zmniejszonej nasiąkliwości
Rozcieńczony wodą IZOCHEM WGA w proporcji 1:1 do 1:2 dokładnie miesza się i aplikuje, za pomocą pędzla z twardym włosiem, szczotki dekarskiej lub natrysku na przygotowaną powierzchnię.

Gruntowanie podłoża nasiąkliwego
Rozcieńczony wodą IZOCHEM WGA w proporcji 1:2 do 1:5 (IZOCHEM WGA :woda), dokładnie miesza się i aplikuje, za pomocą pędzla z twardym włosiem, szczotki dekarskiej lub natrysku na przygotowaną powierzchnię.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
Stosujemy ją wtedy gdy budynek jest niepodpiwniczony oraz występują dobre warunki wodno-gruntowe. Z tego rodzaju obciążeniem mamy do czynienia gdy występuje woda powierzchniowa lub przesączająca się w formie kropli, a grunt przepuszczalny (k > 10-4 m/s) ma dostateczną głębokość pod podstawą fundamentów. Materiał, którym zasypywany jest wykop musi posiadać dobrą przepuszczalność, np. piasek, żwir. Na uprzednio zagruntowane podłoże (patrz wyżej) nanosić IZOCHEM WGA bez rozcieńczania za pomocą pędzla lub pacy, tak aby sucha pozostałość miała minimum 1 mm grubości. Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

 

Do pobrania:

Odwiedź stronę producenta