EPS 80-038 Dach Podłoga

Płyty styropianowe EPS 038 DACH-PODŁOGA produkowane są metodą spieniania i formowania kulek polistyrenu ekspandowanego (EPS). Zasadniczym przeznaczeniem płyt styropianowych jest obszar budownictwa lądowego, w zakresie wykonywania izolacji cieplnych przegród budowlanych.

Zastosowanie

Izolacja cieplna:

 • cokołów w Bezspoinowych Systemach Ociepleń
 • ścian poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną, normalnie obciążona
 • podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt
 • podłóg pod podkładem posadzkowym, normalnie obciążona
 • podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym normalnie obciążona
 • stropodachów pełnych bez dostępu

Właściwości:

 • Grubość T2 ± 2 mm
 • Długość L3 ± 3 mm
 • Szerokość W3 ± 3 mm
 • Prostokątność Sb5 ± 5 mm/m
 • Płaskość P10 ± 10 mm
 • Wytrzymałość na zginanie BS125 ≥ 125 kPa
 • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)80 ≥ 80 kPa
 • Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5%
 • Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2%
 • Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkszt. względne pełzania nie przekracza 2% ≤ 24 kN/m2 (2400 kg/m2)
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λd ≤ 0,038 (W/mK)
 • Klasa reakcji na ogień E

Do pobrania:

Karta techniczna 

Odwiedź stronę producenta