Papa podkładowa P64/1200

Tradycyjna asfaltowa papa podkładowa P64/1200 posiadająca osnowę z welonu szklanego. Pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna i wewnętrzna warstwa papy pokryta jest drobnoziarnistą posypką z łupka mineralnego (piasek), która zapewnia doskonałą przyczepność z warstwą lepiku lub kleju. Papa nie zawiera substancji niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt.

Przeznaczenie:

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Deklarowane parametry:

  WŁAŚCIWOŚCI WARTOŚCI
 Długość x Szerokość, m 10 x 1
 Grubość, mm 1.7 ± 0.2
 Odporność na spływanie,°C  ≥ 70
 Giętkość,°C £ 0 
 Rodzaj osnowy welon szklany
 Wytrzymałość na rozciąganie, N/50mm
 wzdłuż / w poprzek
 600 -200/+150 / 200 ± 100 
 Wydłużenie przy rozciąganiu, %
 wzdłuż / w poprzek
2 ± 1 / 2 ± 1
 Odporność na działanie ognia zewnętrznego Froof (t1)
 Reakcja na ogień Klasa F

Dokumenty do pobrania:

Odwiedź stronę producenta