SOPRALENE STICK 30

SOPRALENE STICK 30 jest papą podkładową, samoprzylepną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych. Wierzchnia strona pokryta jest folią termotopliwą, a spodnia strona pokryta usuwalną folią zabezpieczającą.

SOPRALENE STICK 30 jest samoprzylepną papą podkładową w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne na podłożu z polistyrenu EPS i XPS.

Dane techniczne:

Osnowa: kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych

Masa asfaltowa: bitum modyfikowany elastomerem SBS

Grubość: 3,0 mm ± 0,2 mm

Strona wierzchnia: folia termotopliwa

Strona spodnia: usuwalna folia zabezpieczająca

Zakład podłużny: 80 mm (40 mm zakład samoprzylepny,40 mm zakład zgrzewalny)

Wymiary rolki: 10,0 x 1,0 m

Waga rolki: 34 kg

Ilość rolek na palecie: 20 lub 24

Ilość m2 na palecie: 200 lub 240

Odporność na działanie ognia zewnętrznego: B ROOF (t1)

Reakcja na ogieńEWodoszczelność (met. A): spełnia wymagania

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: 1100 ± 300 N/50 mm, w poprzek: 1100 ± 300 N/50 mm

Wydłużenie wzdłuż: 3 ± 1 %, w poprzek: 3 ± 1 %

Odporność na przerastanie korzeni: NPD

Odporność na obciążenie statyczne (met. A): 5 kg

Odporność na uderzenie: 600 mm

Wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż ≥ 150 N, w poprzek ≥ 150 N

Wytrzymałość złączy na oddzieranie: NPD

Wytrzymałość złączy na ścinanie: NPD

Giętkość w niskiej temperaturze po starzeniu termicznym: NPD

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze po starzeniu termicznym: 90°C

Giętkość: ≤-25°C

Substancje niebezpieczne: NPD

Odwiedź stronę producenta