SOPRASTICK SI UNILAY

SOPRASTICK SI UNILAY jest papą nawierzchniową samoprzylepną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych. Wierzchnia strona pokryta jest posypką z łupka mineralnego, a spodnia strona z pasów bitumu samoprzylepnego i piasku jest pokryta jest usuwalną folią zabezpieczającą.

SOPRASTICK SI UNILAY jest jednowarstwową papą nawierzchniową w dachowych systemach hydroizolacyjnych montowana na podłożach betonowych, drewnianych oraz z termoizolacji PIR, EPS.

Montaż:

SOPRASTICK SI UNILAY mocuje się spodnią stroną do podłoża (podłoże betonowe i drewniane wymaga zagruntowania preparatem gruntującym ELASTOCOL 600, podłoża z termoizolacji PIR i EPS nie wymagają gruntowania) usuwając folię zabezpieczającą i dociskając papę na całej powierzchni. Zakłady poprzeczne i zewnętrzną część zakładu podłużnego zgrzewa się gorącym powietrzem lub przy użyciu palnika.

Dane techniczne:

Osnowa: kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych
Masa asfaltowa: bitum modyfikowany elastomerem SBS
Grubość: (bez pasów bitumu samoprzylepnego (grubość całkowita) 4,2 mm ±10% ok. 4,7 mm
Strona wierzchnia: łupek mineralny
Strona spodnia: Pasy bitumu samoprzylepnego i piasku zabezpieczone usuwalną folią zabezpieczającą
Zakład podłużny: 120 mm (80 mm część samoprzylepna + 40 mm część zgrzewalna

Wymiary rolki: * 7,0 x 1,0 m
Waga rolki: ok. 36 kg
Pakowanie: na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folią 

* Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu.
W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią.
W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.

Odporność na działanie ognia zewnętrznego: * FROOF (t1) 
Reakcja na ogień:
Wodoszczelność: wodoszczelna 
Maksymalna siła rozciągająca (MDV): wzdłuż 1000 ± 200 N/50 mm, w poprzek 900 ± 100 N/50 mm
Wydłużenie (MDV): wzdłuż 55 ± 15 %,  w poprzek 55 ± 15 %
Odporność na przerastanie korzeni: NPD
Odporność na obciążenie statyczne – met. A (MLV): 20 kg 
Odporność na uderzenie – met. A (MLV): 1750 mm
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) (MDV): wzdłuż ≥ 250 N,  w poprzek ≥ 250 N
Wytrzymałość złączy na oddzieranie (MDV): ≥ 100 N/50 mm 
Wytrzymałość złączy na ścinanie (MDV): ≥ 800 N/50 mm 
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze po starzeniu (MLV): 90 ºC 
Giętkość w niskiej temperaturze: (MDV) -20 ºC, (MLV) -16 ºC
Substancje niebezpieczne: ** *** nie zawiera 
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: 100 ºC 

Stabilność wymiarów: 0,40%

* Zapis Froof(t1) wynika stąd, że dla samego wyrobu właściwość użytkowa nie może być określona bazując na normie PN-ENV 1187
(Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy) i PN-EN 13501-5 (Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania
ognia zewnętrznego na dachy).
Właściwość jest określona jako Broof(t1) dla przekrycia dachowego z udziałem wymienionego wyrobu.
W kwestii stosownych raportów klasyfikacyjnych reakcji na działanie ognia zewnętrznego przekryć dachowych Broof(t1), należy
skontaktować się z Działem Technicznym SOPREMA.
** produkt nie zawiera azbestu oraz związków smoły
*** w sytuacji gdy nie ma europejskiej metody badawczej, deklarowanie nie może być podane. Informacje muszą być zgodne z
lokalnymi wymogami prawa
MDV – wartość deklarowana przez producenta łącznie z deklarowaną tolerancją
MLV – Wartość graniczna producenta, może być wartością minimalną lub maksymalną, zgodnie z ustaleniami dla właściwości wyrobów.
NPD – właściwość użytkowa jest nieokreślana

 

Odwiedź stronę producenta