SOPRAVAP STICK C 15

SOPRAVAP STICK C 15 jest papą paroizolacyjną samoprzylepną do podłoża, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych oraz folii aluminiowej. Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem drobnoziarnistym, a spodnia strona samoprzylepna zabezpieczona jest usuwalną folią zabezpieczającą.

SOPRAVAP STICK C 15 jest samoprzylepną papą paroizolacyjną w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne

Montaż:

SOPRAVAP STICK C 15 mocuje się spodnią stroną do zagruntowanego podłoża (dotyczy podłoży betonowych i drewnianych), rozwijając i usuwając folię zabezpieczającą. Następnie należy ją docisnąć do podłoża niedopuszczając do zamknięcia powietrza i powstania pęcherzy. Zalecana temperatura układania minimum +10ºC. W niższych temperaturach wymagana jest aktywacja termiczna. Wierzchnia strona jest przystosowana do użycia klejów bitumicznych na zimno lub gorącego bitumu.

Dane techniczne:

Osnowa: Kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych oraz folia aluminiowa
Masa asfaltowa: bitum modyfikowany elastomerem SBS
Grubość: 1,5 mm (± 5%)
Strona wierzchnia: piasek
Strona spodnia: usuwalna folia zabezpieczająca
Zakład podłużny: ≥ 80 mm (30 mm zakład samoprzylepny, 50 mm zakład zgrzewalny)

Wymiary rolki: * 20,0 x 1,10 m
Waga rolki: ok. 38 kg
Pakowanie: na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folią
* Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu.
W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią.
W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.

Reakcja na ogień:
Wodoszczelność: wodoszczelna 
Maksymalna siła rozciągająca (MDV):  wzdłuż 850 ± 20% N/50 mm,  w poprzek 650 ± 20% N/50 mm
Wydłużenie (MDV): wzdłuż 35 ± 15 %, w poprzek 35 ± 15 %
Odporność na uderzenie (MLV): NPD
Wytrzymałość złączy na ścinanie (MDV): NPD 
Giętkość w niskiej temperaturze:  (MDV) ≤ -30 ºC,  (MLV) -20 ºC
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) (MDV): 270 ± 25% N 
Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu: zgodny
Odporność na chemikalia: NPD
Przenikanie pary wodnej (współczynnik oporu dyfuzyjnego) – Sd (MDV): 75 ± 20% 
Substancje niebezpieczne:* ** nie zawiera

* produkt nie zawiera azbestu oraz związków smoły
** w sytuacji gdy nie ma europejskiej metody badawczej, deklarowanie nie może być podane. Informacje muszą być zgodne z lokalnymi
wymogami prawa
MDV – wartość deklarowana przez producenta łącznie z deklarowaną tolerancją
MLV – Wartość graniczna producenta, może być wartością minimalną lub maksymalną, zgodnie z ustaleniami dla właściwości wyrobów.
NPD – właściwość użytkowa jest nieokreślana

Odwiedź stronę producenta