EPS 032 Fasada Extra grafitowy

Płyty styropianowe z zawartością grafitu

Płyty styropianowe EPS 032 FASADA EXTRA produkowane są metodą spieniania i formowania kulek polistyrenu ekspandowanego (EPS) z zawartością grafitu. Zasadniczym przeznaczeniem płyt styropianowych jest obszar budownictwa lądowego, w zakresie wykonywania izolacji termicznych przegród budowlanych.

Produkt FASADA EXTRA charakteryzuje się znacznie obniżonym (w stosunku do standardowego styropianu) współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, który osiąga wartość 0,032 W/m×K. Tak doskonałe parametry izolacyjności cieplnej uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnego surowca z zawartością grafitu, który nadaje płytom charakterystyczny stalowo-szary kolor.

Zastosowanie:

Izolacja cieplna:

 • IS 11 Klej do styropianuścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
 • IS 11 Klej do styropianuścian w Bezspoinowych Systemach Ociepleń
 • IS 11 Klej do styropianuwieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk
 • IS 11 Klej do styropianunadproży i ościeży
 • IS 11 Klej do styropianustropów od spodu w Bezspoinowych Systemach Ociepleń
 • IS 11 Klej do styropianuizolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetowych

Montaż:

Aplikacja i wbudowanie następuje wyłącznie z użyciem dedykowanych dla płyt grafitowych (szarych) klejów na bazie cementu, pian poliuretanowych lub mas bitumicznych na bazie dyspersji wodnej (patrz karta techniczna/instrukcja producenta kleju). Zaleca się przeszlifowanie powierzchni płyt bezpośrednio przed przyklejeniem, celem zwiększenia przyczepności zaprawy klejowej.
W czasie przechowywania i montażu – ze względu na stalowo-szary kolor płyt – należy bezwzględnie zabezpieczyć ich powierzchnię przed bezpośrednim – chwilowym i długotrwałym oddziaływaniem promieni słonecznych.
UWAGA: w kontakcie z płytami styropianowymi nie należy stosować żadnych substancji zawierających rozpuszczalniki organiczne lub innych wpływających destrukcyjnie na strukturę płyt.
Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) wykonuje się najwcześniej po 24h od przyklejenia płyt. Po przyklejeniu do powierzchni ścian lub elementów konstrukcyjnych należy wykonać tzw. warstwę zbrojoną.

Właściwości:

 • Grubość T1 ± 1 mm
 • Długość L2 ± 2 mm
 • Szerokość W2 ± 2 mm
 • Prostokątność S2 ± 2 mm/m
 • Płaskość P5 ± 5 mm
 • Wytrzymałość na zginanie BS75 ≥ 75 kPa
 • Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2%
 • Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2%
 • Wytrzymałość na rozciąganie TR80 ≥ 80kPa
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λd 0,032 (W/mK}
 • Klasa reakcji na ogień E

Odwiedź stronę producenta