EPS 040 Fasada

Płyty styropianowe EPS 040 FASADA produkowane są metodą spieniania i formowania kulek
polistyrenu ekspandowanego (EPS). Zasadniczym przeznaczeniem płyt styropianowych jest obszar
budownictwa lądowego, w zakresie wykonywania izolacji cieplnych przegród budowlanych.

Zastosowanie:

Izolacja cieplna:

 • IS 11 Klej do styropianuścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
 • IS 11 Klej do styropianuścian w Bezspoinowych Systemach Ociepleń
 • IS 11 Klej do styropianuwieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk
 • IS 11 Klej do styropianunadproży i ościeży
 • IS 11 Klej do styropianustropów od spodu w Bezspoinowych Systemach Ociepleń
 • IS 11 Klej do styropianuizolacja cieplna i  deskowanie tracone stropów żelbetowych

Montaż:

Aplikacja i wbudowanie następuje wyłącznie z użyciem dedykowanych dla płyt grafitowych (szarych) klejów na bazie cementu, pian poliuretanowych lub mas bitumicznych na bazie dyspersji wodnej (patrz karta techniczna/instrukcja producenta kleju). Zaleca się przeszlifowanie powierzchni płyt bezpośrednio przed przyklejeniem, celem zwiększenia przyczepności zaprawy klejowej.
W czasie przechowywania i montażu – ze względu na stalowo-szary kolor płyt – należy bezwzględnie zabezpieczyć ich powierzchnię przed bezpośrednim – chwilowym i długotrwałym oddziaływaniem promieni słonecznych.
UWAGA: w kontakcie z płytami styropianowymi nie należy stosować żadnych substancji zawierających rozpuszczalniki organiczne lub innych wpływających destrukcyjnie na strukturę płyt.
Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) wykonuje się najwcześniej po 24h od przyklejenia płyt. Po przyklejeniu do powierzchni ścian lub elementów konstrukcyjnych należy wykonać tzw. warstwę zbrojoną, lub okładzinę, aby uchronić powierzchnie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które powodują ich żółknienie. Pożółkłe płyty należy przed wykonaniem warstwy zbrojonej przeszlifować. 

Właściwości:

 • Grubość T1 ± 1 mm
 • Długość L2 ± 2 mm
 • Szerokość W2 ± 2 mm
 • Prostokątność Sb2 ± 2 mm/m
 • Płaskość P5 ± 5 mm
 • Wytrzymałość na zginanie BS100 ≥ 100 kPa
 • Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2%
 • Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2%
 • Wytrzymałość na rozciąganie TR100 ≥ 100kPa
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λd 0,040 (W/mK}
 • Klasa reakcji na ogień E

Odwiedź stronę producenta