Styropian spadkowy kształtka

Styropian spadkowy przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej i odwodnienia dachów płaskich.

Dział techniczny opracowuje na zlecenie dokumentację techniczną niezbędną do wyprodukowania i wbudowania styropianowych spadków dachowych, pod kątem projektu lub na indywidualne życzenie klienta. Niezbędne do opracowania i wykonania są następujące dane: zwymiarowany rzut dachu, projektowane odwodnienie (umiejscowienie rynien i wpustów), nachylenie połaci dachowej (spadek), zakładane grubości minimalne lub maksymalne izolacji. Do klienta dostarczony zostaje styropian spadkowy w postaci odpowiednio ukształtowanych i opisanych płyt, które układa się zgodnie z załączoną instrukcją.

Zastosowanie:

  • izolacja termiczna i odwodnienie dachów płaskich nowych i  modernizowanych,
  • izolacja termiczna i odwodnienie tarasów, dachów odwróconych, dachów zielonych.

Rodzaje:

Styropian spadkowy produkowany jest w następujących wariantach:

Odwiedź stronę producenta